Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel: 501-030-330
oraz przesyłając wypełniony formularz poprzez e-mail na adres: 
 
biuro@zabrodzin.pl
 
Rezerwację uważa się za potwierdzoną, po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% całkowitej ceny pobytu. Jednocześnie wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji, oznacza akceptację warunków rezerwacji, określonych w niniejszym regulaminie, przez osobę dokonującą rezerwacji.
 
Niewpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 
Zaliczkę należy wpłacić do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym.
 
Opłata rezerwacyjna (przedpłata) nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z pobytu.
 
Pozostałą część zapłaty należy uregulować w dniu przyjazdu.

Nr konta bankowego, na które należy dokonać przedpłaty:
40 1090 2705 0000 0001 0636 2541