I Sympozjum Rzeźby w Drewnie Zabrodzin 2010
 
8-15.04.2010r.
Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni
prof. Marek Wagner,  Ad. Bogdan Wajberg,
Asyst. A. Mikołajczyk
 
Wydział Edukacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi